Renovatie Stadionplein Amsterdam

  • Renovatie i.c.m. geluidssanering
  • Uitvoering overeenkomstig originele detaillering in overleg met Welstand
  • Geheel nieuw kozijn in 1 geheel uitgevoerd
  • Geluidwerende beglazing en dubbele kierdichting
  • Verantwoording maatvoering door Wesselink Kozijnen
  • Concept III