Renovatie kozijn ‘Amsterdamse School’

  • Renovatie
  • Uitvoering overeenkomstig originele detaillering “Amsterdamse School in overleg met Welstand “
  • In bovenramen glas-in-lood opgenomen in isolatie glas
  • Concept III